Produkcja płyt

Produkcja płyt

Do produkcji płyt CD firma GN wykorzystuje najnowsze technologie i dba o prawidłowy przebieg całego procesu wytwarzania nośników cyfrowych. Dlatego też efekt jest w pełni zadowalający.

Do produkcji płyt CD firma GN wykorzystuje najnowsze technologie i dba o prawidłowy przebieg całego procesu wytwarzania nośników cyfrowych. Dlatego też efekt jest w pełni zadowalający.